preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mladost Zagreb

 > Naslovnica
Vijesti

Obavijest roditeljima učenika razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Matea Gavrić, 21. 5. 2020. 10:51

Poštovani učenici i roditelji!

Slijedom novih Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20.05.2020. godine i Preporuka za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputa za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave od 25.05.2020. godine, propisane su nove mjere nastave u školi od 25.05.2020. godine, odnosno produženi boravak.

Kao i do sada zadovoljit ćemo sve propisane uvjete kojima bi u najvećoj mjeri osigurali sigurnost djece i učitelja u školi.

Molimo vas da s pažnjom pročitate Upute HZJZ-a i MZO-a koji se nalaze na poveznicama:

Preporuke MZO-a

Preporuke HZJZ-a

Također dodatne preporuke i upute za rodtelje možete pronaći u priloženim dokumentima. 

 [više]

OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Autor: Matea Gavrić, 11. 5. 2020. 11:41

Poštovani roditelji!

Upis učenika u prvi razred  za školsku godinu 2020./2021. odvija se u školskoj ustanovi.

Za sve dodatne informacije zovite na brojeve telefona 6675 1./71 (kućni 104- školska defektologinja) i 095/ 7327 997,  između 8 i 12 sati. 

 [više]

U susret Dana Europe

Autor: Matea Gavrić, 7. 5. 2020. 13:09

Povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja Njemačka glazbeno-scenska skupina naše škole izradila je prikladan video koji možete pogledati OVDJE

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 1. 5. 2020. 22:14

Poštovani roditelji učenika razredne nastave!

Kao što vam je vjerojatno poznato iz sredstava javnog priopćavanja, od 11. svibnja organizira se nastava koja će se provoditi u objektu škole za učenike razredne nastave.

Istovremeno će biti organizirana i nastava na daljinu kao što je to bilo do sada, na 3. programu HRT-a.
Prošli tjedan su vas kontaktirale razrednice i pitale hoće li vaša djeca dolaziti na nastavu od 11. svibnja ili ne, stoga moramo provesti anketu za roditelje kako bismo dobili točne podatke o tome koliko će učenika dolaziti na nastavu u školu. Molimo vas da, sukladno preporukama koje ćete vidjeti na poveznicama koje objavljujemo, djecu dovodite u školu samo ako niste u mogućnosti ostaviti ih kod kuće pod nadzorom odrasle osobe.

Molim sve roditelje da prouče upute Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo o organizaciji nastave koja se nalazi na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

kao i upute Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se nalaze na poveznici:

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

Također vas molimo da, nakon što proučite ove upute, ispunite anketu o dolasku vaše djece u školu koja se nalazi na poveznici najkasnije do utorka, 5. svibnja 2020., do 12:00 sati:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-EO_fl0_LugB8Q8dikAtpExCi2qHyO8xFqteZNroxLQ1igg/viewform

Ukoliko ste odlučili o dolasku ili nedolasku vaše djece u školu, tu odluku neće biti moguće promijeniti tijekom dva tjedna do donošenja novih mjera Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

Za učenike koji dolaze u školu na nastavu, roditelji će prvog dana dolaska s djetetom morati predati učiteljici potpisanu izjavu koja se nalazi u privitku ove obavijesti.

Čuvajmo sebe, svoje bližnje i sve s kojima smo u kontaktu!

 

 [više]

Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Autor: Matea Gavrić, 30. 4. 2020. 12:57

Poštovani roditelji!

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je na svojim mrežnim stranicaama pripremio prijedlog uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za ustanove ranog predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

Detaljne upute možete pogledati OVDJE.

 [više]

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Autor: Matea Gavrić, 24. 4. 2020. 13:33

Poštovani roditelji!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je u petak, 3. travnja, Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu namijenjene učiteljima, nastavnicima i profesorima, ali dijelom i roditeljima, starateljima i učenicima. 

Možete ih pronaći ovdje

 

 

 [više]

Elementi vrednovanja i upisivanje ocjena

Autor: Matea Gavrić, 20. 4. 2020. 19:00

Poštovani roditelji i dragi učenici!

19. travnja Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo odluku vezano za elemente vrednovanja i upisivanja ocjena tijekom nastave na daljinu. U nastavku slijede upute propisane od MZO-a.

"Ima zadataka kojima je naglasak na provjeravanju znanja i zadataka koji su više usmjereni na neku aktivnost i istraživanje, ali svaki zadatak može se povezati s postojećim elementima vrednovanja. Aktivnost i rad učenika treba prepoznati i pozitivno vrednovati, počevši od sudjelovanja u raspravama u virtualnom okružju preko vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja pa sve do samostalnog istraživanja i davanja prijedloga za daljnje učenje i istraživanje.

Aktivnost i samostalnost u radu učenika treba prepoznati, poticati i pozitivno vrednovati, od izrade domaćih zadaća do suradničkog učenja i samostalnog istraživanja. Cilj je da učenici postanu samostalni u učenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje učenje i rezultate.

U nastavku pročitajte nekoliko primjera vrednovanja aktivnosti učenika iz različitih nastavnih predmeta

Matematika

Ako je učenicima zadan zadatak da analiziraju podatke o rastu oboljelih od virusa COVID-19 te prikažu grafički uz interpolaciju linearne ili eksponencijalne funkcije, tada se takva ocjena može upisati u elemente vrednovanja matematička komunikacija, ali i rješavanje problema i usvojenost znanja i vještina. U tijeku analize zadaće učenik može sudjelovati u diskusiji na tu temu, ali i u postupku vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja u kojem se razgovara o pojedinim rješenjima te u tom postupku također može biti više ili manje aktivan što treba uzeti u obzir prilikom vrednovanja i ocjenjivanja. Dakle, rubrika za ocjenjivanje treba sadržavati dodatne sastavnice koje odražavaju aktivnosti i redovitost sudjelovanja, a u ovom slučaju to bi mogle biti: broj analiziranih primjera širenja virusa, broj svrsishodnog sudjelovanja u diskusiji, je li učenik napravio samovrednovanje ili je kvalitetno sudjelovao u vršnjačkom vrednovanju. Posebni zadatak vezan uz matematičku komunikaciju može biti da učenici pronađu grafičke prikaze koji su u proteklih nekoliko dana bili u medijima i komentiraju ih. U tom će slučaju glavni naglasak biti na aktivnosti učenika, a ocjena se upisuje u element vrednovanja matematička komunikacija

Strani jezici

U nastavi stranog jezika može se od učenika tražiti da postave pitanja u određenom obliku ili korigiraju pitanja drugih učenika i broj postavljenih pitanja u određenom obliku može biti sastavnica rubrike vrednovanja. Ako se zadatkom vrednuje vještina pisanja (npr. pisanje kratke poruke, opisa osobe, tijeka dana, pisanje eseja i sl.), aktivnost učenika može se vrednovati pomoću jedne od sastavnica u rubrici, a ocjena će biti upisana u element pisanje. Slično je i kod zadataka kojima se vrednuje vještina govorenja. Rubrike koje su prezentirane učiteljima uglavnom već sadrže sastavnicu izvršenje zadatka unutar koje se može procijeniti učenikova aktivnost.
U složenijim zadacima (projektni ili istraživački zadatak) koji se sastoje od više etapa (npr. istraživanje, razumijevanje, rasprava, prezentiranje rezultata) aktivnost se može vrednovati pomoću sastavnice koja obuhvaća aktivnost učenika i pravovremenost izrade pojedine faze zadatka. Pritom ocjene mogu biti upisane u nekoliko elemenata vrednovanja, primjerice pisanje ili čitanje i slušanje s razumijevanjem.

Hrvatski jezik

Primjerice, u zadatku pisanja teksta o temi učenici primjenjuju znanja o strukturi teksta, jezična znanja i/ili znanja iz književnosti i istražuju dodatne informacije. Aktivnosti su tijekom procesa pisanja planiranje i korekcija teksta te samostalno pretraživanje interneta. Zadatak se ocjenjuje pomoću rubrike čije su sastavnice npr.: 1. pravilna uporaba gramatičkih znanja u tekstu, 2. struktura teksta, 3. obilježja opisnog i pripovjednog diskursa, 4. obilježja pjesništva, 5. struktura lirske pjesme. Dodatne su sastavnice kojima se prati aktivnost: 6. pretraživanje informacija i 7. sudjelovanje u planiranju pisanja, 8. sudjelovanje u vršnjačkom vrednovanju. Zadatak se ocjenjuje dvjema ocjenama: iz elementa vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija (prve tri sastavnice) i iz elementa vrednovanja književnost i stvaralaštvo (4. i 5. sastavnica). Aktivnosti učenika u sastavnici 6. dio su ocjene u elementu književnost i stvaralaštvo, a u sastavnici  7. i 8. dio su ocjene u elementu vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija.
Sudjelovanje učenika u kreativnim aktivnostima (izrada videobloga, razrednih novina, lutaka, stripova, slikovnica, ilustracija priče, snimanje fotografija prema motivima, kratkih filmova ili radioemisija, monologa, sudjelovanje u online parlaonicama ili sudnicama, organizacija malih tematskih izložbi) može pri ocjenjivanju u nastavi na daljinu biti upisano u element vrednovanja književnost i stvaralaštvo, a istraživanje dostupne literature na internetu i sudjelovanje u raspravama aktivnosti su koje se mogu ocijeniti u elementu vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija.

 

Razredna nastava – kombinacija nastavnih predmeta

Primjerice, zadatak je učenika izraditi slikovnicu kojom će predstaviti svoju obitelj i svoj dom. Učenici tijekom tjedan dana svaki dan rade jednu stranicu slikovnice koja sadrži dva zadatka ili više te tijekom rada svakodnevno pomoću lista za samoprocjenu prate kako ostvaruju zadatke. Primjeri su dnevnih zadataka:

 • Opiši jednu biljku koja raste u tvom selu/gradu. Nacrtaj tu biljku koristeći tople i hladne boje.​
 • Odaberi i nacrtaj jednu životinju koja živi u tvom selu/gradu. Saznaj o njoj neku zanimljivost i zapiši je u najmanje tri rečenice.​
 • Postavi tri pitanja o izabranoj biljci ili životinji na koja bi željela/želio saznati odgovor.

Aktivnost učenika može se pratiti kroz sudjelovanje učenika u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju, detaljima koje uključuju u rješavanje zadataka, njihovu ustrajnost i samostalnost. Ocjene u ovom primjeru mogu se upisati u element vrednovanja Prirode i društva istraživačke vještineproduktivnost iz Likovne kulture te hrvatski jezik i komunikacija u Hrvatskom jeziku.

Povijest

Ocjena iz aktivnosti upisuje se u element vrednovanja proceduralno znanje. Primjerice, ako učenik piše esejski odgovor za element vrednovanja proceduralno znanje ocjenjujemo kako je učenik osmislio uvod, razradu eseja i zaključak, na koji je način oblikovao svoje argumente i kako ih je potkrijepio povijesnim izvorima i/ili literaturom i/ili primjerom iz udžbenika, kako je prikupio informacije i sl. Ako se ocjenjuje, primjerice, izrada plakata, prezentacije, postera, stripa, grafičkih organizatora, ideja za virtualne izložbe, kreiranje radioemisija, snimki govora na zadanu temu, vrednuje se način/aktivnost kako je učenik došao do konačnog uratka, što obuhvaća odabir relevantnih podataka, strukturiranje rada / uratka, odabir i korištenje ilustracija i sl.

Tehnička kultura

Zadatak koji se vrednuje može biti, primjerice, izrada modela cilindra motora s klipom. Vrednuje se u dva do tri elementa vrednovanja prema kurikulumu nastavnog predmeta Tehnička kultura. Kod ocjene praktične vježbe gdje se vrednuje razina usvojenosti vještina i tehnička tvorevina, učenici nakon izrade modela fotografiraju pojedine pozicije prema dobivenim uputama i daju ih učitelju na uvid. Osim ocjene izrađene tehničke tvorevine vrednuje se i aktivnost učenika – sudjelovanje u diskusijama tijekom postupka izrade, kao i redovitost u izvršavanju zadataka u okviru dogovorenih rokova. Ocjena se upisuje u element vrednovanja vježbe i praktičan rad.
Učenici dobivaju ocjenu za aktivnosti kojima pokazuju svoju savjesnost, redovitost i odgovornost: jesu li pripremili potreban pribor, alat i materijal, jesu li sudjelovali u raspravi oko kreiranja kriterija vrednovanja zadatka i jesu li proveli vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje. Ocjena se upisuje u element vrednovanja samostalnost i odgovornost.

Geografija

U nastavnom predmetu Geografija ocjena iz aktivnosti može se upisati u bilo koji od tri postojeća elementa vrednovanja, ovisno o tome provjerava li se zadatcima aktivnost koja se odnosi na znanje (npr. zadatak esejskog tipa ili digitalna prezentacija na zadanu temu), neka od geografskih vještina (npr. istraživačke vještine, vještine crtanja dijagrama i sl.) ili kartografsku pismenost.
Aktivnost učenika može biti jedna od sastavnica rubrika za vrednovanje i na taj način će biti sastavni dio konačne ocjene zadatka. Aktivnosti učenika treba jasno navesti u uputama samih zadataka (kolegijalni osvrti, refleksije na vlastiti rad i postignute rezultate i komentar tuđih refleksija, brojnost i kvaliteta korištenih izvora podataka i sl.) te je učenike potrebno unaprijed upoznati da će aktivnost biti dio konačne ocjene.

Kemija

Preporučene metode vrednovanja naučenoga u nastavi na daljinu su vrednovanje seminarskih i projektnih radova, esejskih zadataka, rješavanje domaćih radova (računskih i “teorijskih” zadataka koje je nastavnik zadao s točno određenim rokom predaje rješenja zadanog), izrada samostalnih praktičnih radova, laboratorijski izvještaj temeljen na izvođenju primjerenog pokusa „kod kuće“ ili češće na temelju pregleda pokusa na zadanoj internetskoj poveznici, prikaz istraživanja, različite prezentacije, referati, plakati, križaljke te konceptualne mape. Sve navedene metode vrednovanja uključuju kontinuirano praćenje učenikove aktivnosti davanjem povratnih informacija učeniku tijekom svake od etapa izrade  postavljenog zadatka. Za davanje povratne informacije i vrednovanje naučenog preporučuje se koristiti analitičke i holističke rubrike s čijim su sastavnicama/opisnicama učenici unaprijed upoznati. Ovisno o konceptu postavljenih zadataka ocjena može biti unesena u jedan ili u oba elemenata vrednovanja usvojenost kemijskih koncepata ili prirodoznanstvene kompetencije, ovisno o odgojno-obrazovnim ishodima čiju razinu  ostvarenosti zadatak provjerava.

Fizika

U nastavnom predmetu Fizika aktivnost se vrednuje u okviru elementa vrednovanja istraživanje fizičkih pojavaVrednuje se kontinuiranim praćenjem učenikove aktivnosti u istraživački usmjerenom učenju i poučavanju. Vrednovanje uključuje kontinuirano praćenje i pregledavanje učenikovih zapisa. Nadalje, vrednuje se doprinos timskom radu pri istraživanju i raspravi u skupinama, sustavnost i potpunost u opisu pokusa i zapisu vlastitih pretpostavka, opažanja i zaključaka."

Također propise Ministarstva znanosti i obrazovanja možete pročitati i OVDJE

 [više]

OBAVIJESTI O NASTAVI NA DALJINU ZA RODITELJE I UČENIKE

Autor: Tihana Gredelj, 27. 3. 2020. 13:07

Poštovani roditelji, dragi učenici,

želim vam dovoljno snage da svi zajedno izdržimo ove nevolje koje su nas snašle. Najvažnije je sačuvati zdravlje, ali moramo nastaviti život na jedan potpuno drugačiji način. Sada smo svi upućeni na rad i učenje na daljinu i polako se na to privikavamo.

 

U nastavku slijede osnovne upute i opis organizacije nastave na daljinu. Učenje će biti uspješno ako se zadacima pristupi motivirano i odgovorno, a u situaciji nastave na daljinu važno je da djeca budu savjesna u obavljanju zadataka i da samo učenje smatraju jednakim onom u školi.

Iako ste upute već dobili od razrednika svoje djece, podsjetio bih vas još jedanput na neke važne odrednice u provođenju nastave na daljinu:

 

 • Nastava na daljinu je obavezan oblik nastave za sve učenike, a svaki izostanak učenika s dnevnih aktivnosti roditelj je dužan opravdati.

 • Dnevna nastava se odvija prema dosadašnjem ustaljenom rasporedu (A i B).

 • U virtualnoj učionici vrijede sva pravila ponašanja kao i u stvarnoj. Zato je važna kultura ponašanja i ophođenja.

 • Zadatke u virtualnim učionicama zadaje učitelj, upućujući učenike na aktivnosti i kontinuirani rad, a uratke učenika kontrolira i vrednuje.

 • Od ponedjeljka, 30.3.2020., učitelji u e-imenicima počinju opisno pratiti rad učenika, a ocjenjivanje će započeti nekoliko dana kasnije prema uputama koje će dati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 • Nužna je stalna komunikacija i dnevno izvršavanje zadataka koji ne moraju biti u realnom vremenu. To znači da učenici dobivene zadatke mogu ispuniti tijekom dana, do dogovorenog vremena kako bi ih učitelj mogao pregledati.

 • Roditelji, kao i u nastavi u školi, kod kuće prate napredak i potiču dijete na rad.

 

Sve ostale informacije dobit ćete u kontaktu s razrednicima svoje djece.


Želim vam zdravlje i puno uspjeha u radu!


 

                                            Ravnatelj Mladen Konjević, dipl. defektolog


 

 [više]

Raspored nastave na daljinu

Autor: Matea Gavrić, 2. 5. 2020. 13:07

Dragi učenici,

na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati izvođenja nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

Raspored - predmetna nastava
ponedjeljak 25.svibnja utorak 26.svibnja srijeda 27.svibnja četvrtak 28.svibnja petak 29.svibnja
5.razred 5.razred 5.razred 5.razred 5.razred
6.razred 6.razred 6.razred 6.razred 6.razred
7.razred 7.razred 7.razred 7.razred 7.razred
8.razred 8.razred 8.razred 8.razred 8.razred


Također, ostale korisne video lekcije dostupne su na mrežnim stranicama škole za život. https://skolazazivot.hr/video-lekcije/

Sretno!  smiley

 [više]

E-mailovi učitelja i stručnih suradnika

Autor: Matea Gavrić, 16. 4. 2020. 11:28

Stručni suranici

Jasna Vučak, pedagog

jasna.vucak1@skole.hr 

Cvijeta Brkljačić, defektolog 

cvijeta.brkljacic@skole.hr

Iva Šišak, knjižnjičar 

iva.sisak2@gmail.com

Razredna nastava

Draženka Vlahek, 1.a

drazenka.vlahek1@skole.hr

Danijela Babić, 1.c

danijela.babic5@skole.hr

Božica Holenda Maček,1.b

bozica.holenda-macek@skole.hr

Branka Pavić 2.a

branka.pavic1@skole.hr

 Marija Radoš 2.b

marija.rados8@skole.hr

Olja Radojković, 2.c

olja.radojkovic@skole.hr

Sandra Balentović, 3.a

sandra.balentovic@gmail.com

Dubravka Dragun, 3.b

dubravka.dragun@skole.hr

Marija Ilić 3.c

marija.ilic4@skole.hr

Jagoda Čelar-Čupić 4.a

jagoda.celar-cupic@skole.hr

Mira Bogut 4.b

mira.bogut@skole.hr

Učitelji razredne nastave u programu produženog boravka

Ksenija Kolombo, 1.a,c

ksenija.kolombo@skole.hr

Maja Hruškar1.b,c

majahruskar90@gmail.com

Marija Miličić2.b,c

marija.milicic3@skole.hr

Kristina Markov Pokrovac, 3.a,c

 kristina.markov-pokrovac@skole.hr

Predmetna nastava

Dubravka Mikulandrić, Vjeronauk

 dubravka.mikulandric@skole.hr

Suzana Crnčec, Vjeronauk

suzana.crncec@skole.hr

Ivan Fabijan Vrdoljak, Likovna kultura, razerdnik 5.c

ivan.vrdoljak5@skole.hr

Maja Cetinić Frankos, Glazbena kultura, razrednik 8.b

 maja.cetinic-frankos@skole.hr

Ivana Ferderber Bošnjak, Njemački jezik

 ivana.ferderber-bosnjak@skole.hr

Marijana Primorac, Engleski jezik

 marijana.primorac@skole.hr

Mihaela Bajamić, Engleski jezik

mihaela.dragas@skole.hr

Matea Majača, Engleski jezik

matea.bogovic@skole.hr

Tihana Gredelj, Hrvatski jezik, razrednik 7.c

tihana.gredelj@skole.hr

Matea Zlomislić, Hrvatski jezik, razrednik 6.a

 matea.zlomislic@skole.hr

Biljana Jukić, Hrvatski jezik, razrednik 6.b

 biljana.jukic@skole.hr

Erin Ramić, Tjelesna i zdravstvena kultura

erin.ramic@skole.hr

Božica Curić, Geografija, razrednik 5.b

bozica.curic@skole.hr

Jasmin Hutinović, Povijest

 j.hutinovic@gmail.com

Ivica Ridzak, Fizika i Tehnička kultura

ivica.ridzak@skole.hr

Dejan Brnić, Fizika i Matematika, Razrednik 7.b

 dejan.brnic@skole.hr

Franka Mikulandra Miletić, Biologija i Kemija

franka.mikulandra-miletic@skole.hr

Lana Tretnjak, Kemija

lana.tretnjak@skole.hr

Ivana Škrabl Vekić, Matematika, razrednik 7.a

ivana.skrabl-vekic@skole.hr

Aleksandra Cimeša Juhas, Matematika i Informatika

aleksandra.cimesa@skole.hr

Matea Gavrić, Informatika, razrednik 8.c

matea.gavric2@skole.hr

 

 [više]

Knjižica aktivnosti za cijelu obitelj Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 13. 4. 2020. 22:15

Poštovani roditelji,

u privitku se nalazi Knjižica aktivnosti za cijelu obitelj izrađena u suradnji Gradskog ureda za zdravstvo i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a sastoji se od 50 aktivnosti koje se od „običnih igara“ razlikuju po tome što su usmjerene na razvoj socio-emocionalnih kompetencija, komunikacijskih vještina, jačanje psihološke otpornosti, poticanje zajedništva, kohezije i boljeg upoznavanja samih sebe, ali i članova obitelji. 

 

                                               Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog

 

 [više]

Besplatno telefonsko savjetovanje

Autor: Matea Gavrić, 6. 4. 2020. 18:11

Poštovani roditelji!

U ovo teško i posebno za djecu osjetljivo razdoblje Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nudi besplatno telefonsko savjetovanje za roditelje.

Na slici ispod ili klikom na nju možete pronaći više informacija. 

 

 [više]

Svjetski dan autizma

Autor: Tihana Gredelj, 2. 4. 2020. 13:24

2. travnja obilježava se Svjetski dan autizma. Time se želi skrenuti pozornost javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života. Najčešća obilježja su teškoće u komunikaciji, socijalnim odnosima te opiranje svakoj promjeni navika. 

Kako bismo svi zajedno podigli svijest o poremećaju iz spektra autizma, prilažem poveznicu na edukativni animirani film.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qpzNoRLHIMw

                                                           Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog

 [više]

Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 30. 3. 2020. 23:00

Poštovani roditelji,

u privitku se nalazi vrlo koristan materijal koji može pomoći vašoj djeci i vama u ovim stresnim situacijama pa proučite.

 [više]

MINDFULNESS - kratke vježbe za djecu

Autor: Tihana Gredelj, 30. 3. 2020. 15:03

Na navedenoj poveznici upoznajte se s kratkim vježbama mindfulnessa za djecu za prepoznavanje i kontrolu neugodnih osjećaja i ponašanja.

 

 
                                                                  Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog 
 
 [više]

STELLA - MOBILNA APLIKACIJA ZA PROMOCIJU I PREVENCIJU MENTALNOG ZDRALJA MLADIH Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 30. 3. 2020. 14:51

U trenucima kada se suočavamo s brojnim izazovima uzrokovanim aktualnom situacijom vezano uz pandemiju Coronavirusa i potresom u gradu Zagrebu, brojna djeca i mladi, kao i odrasli, mogu pokazivati različite emocionalne i ponašajne reakcije. Jedan dio ovih promjena u mentalnom funkcioniranju je normalna reakcija na stres u uvjetima realne opasnosti. Međutim, u neke djece i mladih aktualna situacija dvostruke „prijetnje“ može potaknuti značajnije promjene u funkcioniranju i emocionalnom reagiranju.

Dostavljamo vam informaciju o interaktivnoj mobilnoj aplikaciji „Stella“ namijenjenoj mladima u dobi od 11 do 18 godina i njihovim roditeljima/skrbnicima. Aplikacija je usmjerena na promociju i prevenciju mentalnog zdravlja mladih.

Aplikacija Stella sadrži edukativne materijale o mentalnom zdravlju mladih te

tehnike za samopomoć za probleme mentalnog zdravlja, prvenstveno tjeskobu (anksioznost) i depresivnost.

Aplikacija Stella dostupna je besplatno na linku:  https://projekt-stella.com.hr/

 

U privitku ove obavijesti nalazi se informativni letak o aplikaciji.

 

Aplikacija Stella dobila je pozitivno mišljenje Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju te Katedre za Kliničku psihologiju FFZG.

Ministarstvo zdravstva na temelju mišljenja HZJZ i Ministarstvo obrazovanja je dalo suglasnost za aplikaciju.

 

Nadamo se da će ova informacija biti od koristi mladima o kojima skrbite i njihovim obiteljima.

 

                                                                    Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog

 

 [više]

Kako podržati dijete u nošenju sa strahom od potresa Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 26. 3. 2020. 17:53

Na temelju potreba iskazanih od strane brojnih roditelja i skrbnika te svjesni izazova s kojima se svi suočavamo u ovim izvanrednim okolnostima, u privitku prosljeđujemo materijal Kako podržati dijete u nošenju sa strahom od potresa koji je izradio Stručni tim Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Nadamo se kako isti može biti dodatni resurs za pružanje podrške i osnaživanje naših najmlađih, ali i onih starijih. 

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE ZA UPIS U 1. RAZRED ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021

Autor: Matea Gavrić, 16. 3. 2020. 19:10

Poštovani roditelji,

od ponedjeljka 16. ožujka 2020.godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane za upis djece u 1. razred za školsku godinu 2020./2021.

 [više]

Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja

Autor: Matea Gavrić, 13. 3. 2020. 19:18

Poštovani učenici i roditelji,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 11. ožujka 2020. godine sve škole na pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije. S obzirom na to da se u svim osnovnim i srednjim školama neće održavati nastava od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine  krenut će izvođenje nastave na daljinu.

Isporuka obrazovnih sadržaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

 1. razred  8,00 – 10,00
 2. razred  10,00 – 12,30
 3. razred  13,00 – 16,00
 4. razred  16,00 – 19,00

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu preko HRT 3 pod nazivom Škola na Trećem bit će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine.

Dodatno, Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8,00 do 14,00 sati. Nastava će se održavati od 3 do 5 školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Škole za život i stranicama CARNET-a.

Za sve učenike online nastava počinje u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine prema rasporedu i smjenama koje će odrediti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i objaviti na mrežnim stranicama.

Upute za prijavu na online nastavu su na sljedećem linku:

http://os-mladost-zg.skole.hr/nastava/predmeti/infica

Od vas se, dragi učenici, očekuje samodisciplina i odgovorno praćenje online nastave.

Roditelje molimo da budu podrška svojoj djeci, da ih potiču na rad i u koordinaciji surađuju sa školom.

Za učenike od prvog do četvrtog razreda koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće, škola će osigurati prihvat. Za njih neće biti organizirana nastava, nego će pratiti obrazovni program na televiziji ili će sudjelovati u nastavi na daljinu uz praćenje učitelja.

Molimo roditelje koji nisu u ponedjeljak u mogućnosti zbrinuti svoju djecu, nego će ih dovesti u školu da to jave tijekom nedjelje na e-mail adresu ured@os-mladost-zg.skole.hr

 [više]

Obustava projekta "Posjet osmih razreda Vukovaru"

Autor: Administrator , 13. 3. 2020. 11:22

S obzirom na preporuke Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske te Zaključak o javnim okupljanjima na području Vukovarsko-srijemske županije u vrijeme provođenja mjera zaštite od korona virusa a vođeni sviješću o zaštiti ponajprije učenika i pratitelja koji sudjeluju u projektu "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" u organizaciji Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", Upravno vijeće Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"  je donijelo odluku o privremenoj obustavi provedbe projekta.

Slijedom navedenog privremeno se obustavljaju posjeti učenika osmih razreda Vukovaru.

 [više]

Odgoda Županijskog natjecanja u debati

Autor: Iva Šišak, 13. 3. 2020. 10:13

Sukladno mjerama Stožera civilne zaštite RH i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, sva natjecanja i smotre na svim razinama odgađaju se do daljnjega pa tako i Županijsko natjecanje u debati i koje se trebalo održati u petak i subotu, 20. i 21. ožujka 2020.

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA O MJERAMA PREVENCIJE KORONAVIRUSA

Autor: Tihana Gredelj, 12. 3. 2020. 12:22

Poštovani roditelji,

Osnovna škola Mladost poduzima sve preporučene mjere za povišenu kontrolu higijenskih uvjeta i brige za sve naše učenike. Do sada su poduzete sve mjere kojima možemo zaštiti zdravlje naše djece, njihovih obitelji i naših djelatnika.

U cilju poduzimanja preventivnih aktivnosti koje mogu doprinijeti smanjivanju  zdravstvenih rizika  i sprječavanju  širenja zaraznih bolesti želimo vas izvijestiti o higijensko sanitarnim mjerama  koje se poduzimaju.

Osoblje Škole  postupa u skladu s općim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (28.2. 2020.)

U sanitarnim prostorima, prostoru  pri ulasku u školsku blagovaonicu  postoje svi uvjeti za pranje ruku tekućom vodom i dostatnim količinama tekućeg sapuna. Ruke učenici brišu jednokratnim papirnatim ručnicima. Postavljeni su plakati sa slikovnim uputama za temeljito pranje ruku.

Učionice i  svi ostali školski prostori redovito se provjetravaju.

Školski prostori, školski namještaj, podovi  i kvake, rukohvati i tipkovnice brišu se dezinfekcijskim sredstvom više puta na dan.

U školskoj kuhinji i blagovaonici provode se redovite sanitarno- higijenske mjere. Školska kuhinja opremljena je suvremenim aparatima  za pripremu hrane i perilicama za  posuđe.

Učitelji učestalo upozoravaju učenike na potrebu temeljitog pranja ruku.

Učenici su poučeni elementarnom ponašanju kod kašljanja i  kihanja i upozoreni su da ne diraju lice.

Do daljnjega nastava će se odvijati u školskom prostoru.

Uz mjere koje poduzima škola, molimo vas za suradnju i to da:

Učenike s temperaturom ne šaljete u školu do oporavka.

Molimo vas da prije odlaska u školu učenika s naznakama bolesti (kašljanje, kihanje, šmrcanje) telefonski kontaktirate svog obiteljskog liječnika i konzultirate se s njim.

U slučaju putovanja roditelja i (ili) djece, o daljem postupku konzultirajte se sa svojim obiteljskim liječnikom.

Molimo, da i sami s djecom razgovarate o nužnosti higijene, redovitog pranja ruku, ponašanju kod kihanja i kašljanja i održavanje distance u javnom prostoru.

Molimo vas da pratite upute Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Sigurnost, zdravlje i dobrobit naših učenika nam je na prvom mjestu. Zajedničkim radom i razumijevanjem suzbijmo širenje zaraze i panike.

 [više]

POSTUPAK UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE MLADOST

Autor: Tihana Gredelj, 4. 3. 2020. 16:12

      Pri upisu u prvi razred spremnost djeteta za školu utvrđuje povjerenstvo koje čine liječnik školske medicine, pedagog, defektolog i učitelj. Dijete će proći pregled kod školske liječnice u Domu zdravlja Dugave i razgovor kod stručnih suradnica škole u prostorijama Osnovne škole Mladost.

 

     Nadležna liječnica za školsku medicinu za Osnovnu školu Mladost je dr. Tatjana Gadže Okić u Domu zdravlja Dugave. Radno vrijeme je parnim datumima ujutro, a neparnima popodne; telefon 6414 020.

 

     Za razgovor s djetetom u Osnovnoj školi Mladost rezervirajte termin telefonom 6675 171 svaki dan od 8 do 14 sati.

 

     Nakon pregleda Povjerenstva u školi i liječničkog pregleda u Službi školske medicine slijedi službeni upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. koji će se obavljati u Osnovnoj školi Mladost prema rasporedu:

 

4.6.2020. /četvrtak/ od 18,00 do 20,00 sati,

5.6.2020./petak/      od   8,00 do 12,00 sati,

6.6.2020./subota/    od   8,00 do 9,00 sati.

 

U Zagrebu, 4. ožujka 2020.

 

                                                                          

 [više]

Mala škola glagoljice

Autor: Tihana Gredelj, 3. 3. 2020. 17:06

     Dana 27. 2. 2020. održana je MALA ŠKOLA GLAGOLJICE u kojoj su sudjelovali učenici 4. i 5. razreda, a pripremili je polaznici KNJIŽEVNE BAŠTINE. Radionicu su održali 6. sat u knjižnici naše škole. Govorili su o vrstama glagoljice, autoru glagoljice, nastanku tog pisma, a zatim je slijedio stvaralački rad u kojem su učenici od glinamola izrađivali početna slova svojih imena. Učenici su nakon stvaralačkoga rada provjerili stečeno znanje rješavajući kviz. Troje najboljih učenika prošlo je dalje, a za pobjedu su morali prepoznati glagoljična slova. Naš naj glagoljaš je učenik 5.a razreda, Jan D.

Čestitamo!

                                                                          Napisala: Marta P., 5. c

 [više]

Što je Coronavirus i kako se zaštititi?

Autor: Administrator , 27. 2. 2020. 10:13

Nove informacije pratite ovdje .

 [više]

Paulina u Žar ptici

Autor: Marija Ilić, 12. 2. 2020. 10:47

U ponedjeljak 10. veljače treći razredi gledali su predstavu "Dnevnik Pauline P." u Gradskom kazalištu Žar ptica. 

"Meni je u predstavi najljepši dio bio kada je učitelj zamolio Doru da prepriča kako je svu zadaću naučila za jedan dan. Smiješno je što je Dora prvo govorila presporo, a zatim prebrzo. To mi se jako svidjelo i nasmijalo me." Erika, 3.c

 [više]

Odgoda Županijskog natjecanja u debati

Autor: Iva Šišak, 13. 3. 2020. 10:10

Sukladno mjerama Stožera civilne zaštite RH i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, sva natjecanja i smotre na svim razinama odgađaju se do daljnjega pa tako i Županijsko natjecanje u debati koje se u našoj školi trebalo održati u petak i subotu, 20. i 21. ožujka 2020.

 [više]

"Što sve"

Autor: Dubravka Dragun, 14. 2. 2020. 11:20

U četvrtak, 30.01.2020., u knjižnici OŠ Mladost, susreli smo se s književnicom Nikolinom Manojlović Vračar. Prezentirala nam je ilustriranu enciklopediju glagola koja se zove „Što sve“. Na prezentaciji su sudjelovali učenici trećih razreda. Na neobičan i veseli način upoznali smo dječji, obiteljski svijet kroz glagole. Bilo je jako zanimljivo i poučno! 

Hana Obradović, 3.b

 [više]

Šestaši u bajci

Autor: Iva Šišak, 12. 2. 2020. 11:35

Pripovjedačica i svestrana umjetnica Margareta Peršić gostovala je pod pokroviteljstvom Školske knjige u našoj školi u petak 7.veljače.

Dolazeći na susret s pripovjedačicom Margaretom Peršić, šestaši nisu ni slutili da ovoga puta to neće biti uobičajno slušanje bajke. 

 [više]

POZIV ZA RODITELJE

Autor: Tihana Gredelj, 6. 2. 2020. 11:06

       Dragi roditelji, budući da roditeljski odgojni stilovi značajno utječu na kasniji djetetov razvoj i njegovo ponašanje, potrebno je osvijestiti važnost obiteljskog okruženja u kojem dijete stječe prva iskustva, uči na temelju roditeljskog ponašanja, formira mišljenje i stavove te razvija potencijale i društvene odnose. Odnos roditelja najznačajniji je čimbenik razvoja pojedinca i njegove cjelokupne ličnosti, a svaki roditelj bira koji će roditeljski stil primjenjivati u odgoju svog djeteta. Nažalost, u pokušaju da postignu pozitivne rezultate, roditelji često griješe i nehotice postižu upravo suprotno. Kako bi se to spriječilo, iznimno je važno da su roditelji pravovremeno informirani i educirani te svjesni svojih uloga i odgovornosti.

Stoga, iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na tribinu „(Ne)učinkoviti odgojni stilovi“, koja obuhvaća pregled najčešćih neučinkovitih odgojnih stilova. Tribinu organizira Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji sa Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba.

Tribina „(Ne)učinkoviti odgojni stilovi“ održat će se u srijedu, 19. veljače 2020. godine, s početkom u 18 sati u Centru za mlade, Heinzelova ulica 62a.

Tribinu na temu „(Ne)učinkoviti odgojni stilovi“ vodit će mr. sc. Lucija Sabljić, prof. socijalni pedagog. Ulaz je slobodan, uz prethodnu najavu dolaska putem elektronske pošte na adresu andreja.radic@stampar.hr. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ aktivno provodi aktivnosti čiji je cilj unaprjeđenje kvalitete života u zajednici u kojoj djeluje, pri čemu se velika pozornost posvećuje društveno odgovornom poslovanju, što uključuje raznovrsne edukacije i predavanja na temu zdravlja i kvalitete života.

Veselimo se Vašem dolasku!

 [više]

Poziv na izložbu

Autor: Iva Šišak, 29. 1. 2020. 11:28

S ponosom vas pozivamo na izložbu likovnih radova našeg učenika Tahsana u Tiflološkom muzeju u petak 31. siječnja! 

 [više]

Postani i ti prijatelj stakla!

Autor: Marija Ilić, 27. 1. 2020. 08:59

Prezentaciju "Postani i ti prijatelj stakla" održala je staklopuhačica Ivanka Pašalić iz Udruge Stakleni svijet 15.siječnja u našoj školi.

Učenici su gledali kako se staklo oblikuje na plameniku, upoznali su vrijednost i ljepotu stakla te važnost njegovog recikliranja za zaštitu okoliša. Učenici su bili oduševljeni prezentacijom. Bilo je zabavno, edukativno, zanimljivo i uzbudljivo!

 [više]

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Autor: Tihana Gredelj, 17. 1. 2020. 19:55

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

za zdravstvene voditelje dječjih vrtića i škole na području grada Zagreba

 

 

 

 [više]

Čestitka

Autor: Tihana Gredelj, 20. 12. 2019. 11:10

 [više]

OBAVIJEST O NADOKNADI NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Autor: Tihana Gredelj, 18. 12. 2019. 13:48

Nastava koja tijekom jeseni zbog štrajka nije održana bit će nadoknađena u sljedećim danima:

 

1. Ponedjeljak,      23.12.2019.  („b“ raspored)

 

2. Utorak,              7.1.2020.  („b“ raspored

3. Srijeda,              8.1.2020.  („b“ raspored)

4. Četvrtak,           9.1.2020.  („b“ raspored)

5. Petak,               10.1.2020.  („b“ raspored)

6. Subota,             11.1.2020. (raspored za ponedjeljak u „a“ rasporedu)

 

7. Utorak,              14.4.2020.  („b“ raspored)

8. Srijeda,              15.4.2020.  („b“ raspored)

9. Četvrtak,            16.4.2020.  („b“ raspored)

10. Petak,               17.4.2020.  („b“ raspored)

11. Subota,             18.4.2020.  (raspored za ponedjeljak u „b“ rasporedu)

 

12. Petak,               15.5.2020. (Dan Škole – nastavni dan, „b“ raspored)

 

13. Četvrtak,        18.6.2020.  („a“ raspored)

14. Petak,            19.6.2020.  („a“ raspored) – posljednji dan nastave

   

                                                                                           Ravnatelj:                                                                 

                                                                         Mladen Konjević, dipl. defektolog

 [više]

HVALA!

Autor: Administrator , 18. 12. 2019. 12:56

Humanitarna akcija „Otvorite svoja srca“ za onkološki odjel Klaićeve bolnice, zahvaljujući vama – poštovani roditelji i dragi naši učenici, osigurala je donaciju i prerasla sva očekivanja!!!

 

Hvala Vam na prilozima, potpori i suradnji!

 

 [više]

ODMORKO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 23. 12. 2019. 11:26

Dragi učenici i roditelji,

završetkom prvog obrazovnog razdoblja tradicionalno kreće ODMORKO ZIMA.

U privitku se nalazi plakat s programom, a sve su aktivnosti besplatne za učenice i učenike Grada Zagreba.

 

 [više]

Naša Nika u Saboru

Autor: Iva Šišak, 21. 11. 2019. 13:45

Naša debatantica Nika bila jedna od učenika koja je jučer u Saboru održala govor na svečanoj sjednici povodom obilježavanja 30 godina od donošenja Konvencije o pravima djeteta!

Nika je zajedno sa još dvije predstavnice učenika Grada Zagreba upoznala saborske zastupnike s problemom cyberbullinga među mladima. Uz učenike iz Zagreba govore su održali i predstavnici nekoliko Dječjih foruma Saveza društava Naša djeca.

 [više]

Obavijest učenicima i roditeljima

Autor: Matea Gavrić, 13. 3. 2020. 19:05

Poštovani učenici i roditelji,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 11. ožujka 2020. godine sve škole na pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije. S obzirom na to da se u svim osnovnim i srednjim školama neće održavati nastava od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine  krenut će izvođenje nastave na daljinu.

Isporuka obrazovnih sadržaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

 1. razred  8,00 – 10,00
 2. razred  10,00 – 12,30
 3. razred  13,00 – 16,00
 4. razred  16,00 – 19,00

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu preko HRT 3 pod nazivom Škola na Trećem bit će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine.

Dodatno, Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8,00 do 14,00 sati. Nastava će se održavati od 3 do 5 školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Škole za život i stranicama CARNET-a.

Za sve učenike online nastava počinje u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine prema rasporedu i smjenama koje će odrediti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i objaviti na mrežnim stranicama.

Upute za prijavu na online nastavu su na sljedećem linku:

http://os-mladost-zg.skole.hr/nastava/predmeti/infica

 

Od vas se, dragi učenici, očekuje samodisciplina i odgovorno praćenje online nastave.

Roditelje molimo da budu podrška svojoj djeci, da ih potiču na rad i u koordinaciji surađuju sa školom.

 [više]

Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja

Autor: Matea Gavrić, 13. 3. 2020. 19:03

 [više]

Otvorena debatna sezona

Autor: Iva Šišak, 21. 11. 2019. 14:24

Debatni klub naše škole sudjelovao je 16.studenog na prvom ovogodišnjem KP turniru u OŠ Tituša Brezovačkog. Teza turnira bila je "Roditelji bi trebali koristiti tehnologije za nadzor djece na internetu."
Našu školu predstavljala su tri debatna tima. Naša Nika osvojila je 4., a Vanda 12. mjesto na listi od 99 govornika, a jedan od naših timova odlično 8. mjesto! Čestitamo!
 [više]

1.b na Interliberu

Autor: Katarina Tomašević, 21. 11. 2019. 11:28

Dana 14.11.2019. 1.b je posjetio sajam knjiga – Interliber.

Učenici su imali priliku razgovarati sa Sanjom Pilić,  našom poznatom književnicom. Književnica je upoznala prvašiće sa svojim najpoznatijim likovima, a posebno s  Mašom, djevojčicom čiji je život pun zanimljivih događanja  i o kojoj je napisala čak 14 knjiga. Naši učenici su s veseljem slušali priče o Mašinim avanturama te prepričavali svoje svakodnevne školske dogodovštine.

Druženje je završilo sa zajedničkim fotografiranjem, a učenici su s veseljem krenuli natrag  u školu.

 [više]

Dan sjećanja na Vukovar

Autor: Tihana Gredelj, 18. 11. 2019. 10:12

    Povodom obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar, učenici su sa svojim učiteljima odali počast svim sudionicama obrane Vukovara, grada- simbola hrvatske slobode, minutom šutnje, paljenjem svijeća te literarnim i likovnim izričajem.

 [više]

Mala oaza za učitelje

Autor: Iva Šišak, 31. 10. 2019. 18:09

Psihologinja i praktičarka art-terapije Sandra Raković iz Udruge za osobni razvoj Promjena održala je u četvrtak, 24. listopada, radionicu za djelatnike škole.

Radionica je dio programa Mala oaza koji je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima u vrtićima i školama kao mali oblik podrške i rasterećenja izazovnom poslu s kojim se svakodnevno susreću. Program je podržan i financiran od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za zdravstvo.

 [više]

IZVJEŠTAJ O POLICIJSKOM PREDAVANJU O PIROTEHNICI

Autor: Monika Smojver, 25. 10. 2019. 15:38

Dana 24. listopada 2019. neki su razredi, uključujući naš 5.a, u školskoj knjižnici OŠ Mladost imali predavanje o opasnosti od pirotehnike i eksplozivnih sredstava. Predavanje je održao gospodin Sekačić, policajac.

Prvo nam je pričao i pokazivao na prezentaciji kako se nikako ne smije dirati nepoznate predmete i da uvijek pitamo roditelje ili nekoga poznatog i starijeg što je to pa ako nitko ne zna, valja nazvati policiju da to riješi.

 [više]

PETICA - igrom do zdravlja

Autor: Monika Smojver, 24. 10. 2019. 12:51

PETICA – igrom do zdravlja

 

Hrvatski liječnički zbor u suradnji s međunarodnom organizacijom EPODE International Network (EIN) pokrenuo je javnozdravstveni obrazovni projekt  PETICA – igrom do zdravlja u kojem će ove školske godine sudjelovati naša škola.

 

 [više]

"Pretvorimo priliku u nepriliku" - predavanje za roditelje

Autor: Iva Šišak, 15. 10. 2019. 10:06

Poštovani roditelji,

pozivamo vas na predavanje  “Pretvorimo nepriliku u priliku” koje će se održati u četvrtak, 17. listopada 2019. u 18 sati u školskoj knjižnici Osnovne škole Mladost.

Predavanje je dio projekta “Mama i tata - od formata!” koji, uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi Centar Krugovi, a namijenjen je roditeljima u procesu razvoda, razvedenim i samohranim roditeljima.
U projektne aktivnosti, osim roditelja i djece, uključeni su i Centri za socijalnu skrb kao i suradničke udruge "Tata i pol" i Hrvatska udruga za mirenje, a cilj je obuhvatili sve zainteresirane i uključene strane kako bi nepriliku pretvorili u priliku.
Predavačica je Antonija Pleša, dipl.kriminalist, voditeljica projekta i voditeljica grupe podrške samohranim roditeljima.
 
 
 [više]

Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala Vijest ima dokument u privitku

Autor: Iva Šišak, 12. 7. 2019. 09:21

Objavljemo Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2019./2020. koji će se koristiti u Osnovnoj školi Mladost.

Radne bilježnice s ovog popisa kupit će Grad Zagreb, a ostale materijale kupit će roditelji u dogovoru s učiteljima.

 [više]

Ispis izbornih predmeta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jasna Vučak, 6. 6. 2019. 13:35

Prema članku  27. stavku  6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

U privitku možete pronaći ispisnicu koju isprintanu i popunjenu možete dostaviti u tajništvo škole. 

 

 [više]

PRIRUČNIK ZA MLADE

Autor: Monika Smojver, 21. 5. 2019. 12:38

 

Priručnik Zagreb za zdravlje mladih 

Skrb o mladima je  organizirana na način koji odgovara njihovoj dobi i životnom stilu. Stav znanstvenika je da sustav skrbi za mlade uključuje kliničke i preventivne intervencije i mora biti organiziran na način da obuhvaća dob od 12 do 25 godina, čime se uklapa u definiciju mladih Svjetske zdravstvene organizacije.

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 DokumentiDokumentiVijesti

Obavijest roditeljima učenika razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Matea Gavrić, 21. 5. 2020. 10:51

Poštovani učenici i roditelji!

Slijedom novih Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20.05.2020. godine i Preporuka za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputa za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave od 25.05.2020. godine, propisane su nove mjere nastave u školi od 25.05.2020. godine, odnosno produženi boravak.

Kao i do sada zadovoljit ćemo sve propisane uvjete kojima bi u najvećoj mjeri osigurali sigurnost djece i učitelja u školi.

Molimo vas da s pažnjom pročitate Upute HZJZ-a i MZO-a koji se nalaze na poveznicama:

Preporuke MZO-a

Preporuke HZJZ-a

Također dodatne preporuke i upute za rodtelje možete pronaći u priloženim dokumentima. 

 [više]

OBAVIJEST O UPISIMA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Autor: Matea Gavrić, 11. 5. 2020. 11:41

Poštovani roditelji!

Upis učenika u prvi razred  za školsku godinu 2020./2021. odvija se u školskoj ustanovi.

Za sve dodatne informacije zovite na brojeve telefona 6675 1./71 (kućni 104- školska defektologinja) i 095/ 7327 997,  između 8 i 12 sati. 

 [više]

U susret Dana Europe

Autor: Matea Gavrić, 7. 5. 2020. 13:09

Povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja Njemačka glazbeno-scenska skupina naše škole izradila je prikladan video koji možete pogledati OVDJE

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 1. 5. 2020. 22:14

Poštovani roditelji učenika razredne nastave!

Kao što vam je vjerojatno poznato iz sredstava javnog priopćavanja, od 11. svibnja organizira se nastava koja će se provoditi u objektu škole za učenike razredne nastave.

Istovremeno će biti organizirana i nastava na daljinu kao što je to bilo do sada, na 3. programu HRT-a.
Prošli tjedan su vas kontaktirale razrednice i pitale hoće li vaša djeca dolaziti na nastavu od 11. svibnja ili ne, stoga moramo provesti anketu za roditelje kako bismo dobili točne podatke o tome koliko će učenika dolaziti na nastavu u školu. Molimo vas da, sukladno preporukama koje ćete vidjeti na poveznicama koje objavljujemo, djecu dovodite u školu samo ako niste u mogućnosti ostaviti ih kod kuće pod nadzorom odrasle osobe.

Molim sve roditelje da prouče upute Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo o organizaciji nastave koja se nalazi na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

kao i upute Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se nalaze na poveznici:

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

Također vas molimo da, nakon što proučite ove upute, ispunite anketu o dolasku vaše djece u školu koja se nalazi na poveznici najkasnije do utorka, 5. svibnja 2020., do 12:00 sati:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-EO_fl0_LugB8Q8dikAtpExCi2qHyO8xFqteZNroxLQ1igg/viewform

Ukoliko ste odlučili o dolasku ili nedolasku vaše djece u školu, tu odluku neće biti moguće promijeniti tijekom dva tjedna do donošenja novih mjera Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

Za učenike koji dolaze u školu na nastavu, roditelji će prvog dana dolaska s djetetom morati predati učiteljici potpisanu izjavu koja se nalazi u privitku ove obavijesti.

Čuvajmo sebe, svoje bližnje i sve s kojima smo u kontaktu!

 

 [više]

Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Autor: Matea Gavrić, 30. 4. 2020. 12:57

Poštovani roditelji!

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je na svojim mrežnim stranicaama pripremio prijedlog uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za ustanove ranog predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu.

Detaljne upute možete pogledati OVDJE.

 [više]

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Autor: Matea Gavrić, 24. 4. 2020. 13:33

Poštovani roditelji!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja predstavilo je u petak, 3. travnja, Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu namijenjene učiteljima, nastavnicima i profesorima, ali dijelom i roditeljima, starateljima i učenicima. 

Možete ih pronaći ovdje

 

 

 [više]

Elementi vrednovanja i upisivanje ocjena

Autor: Matea Gavrić, 20. 4. 2020. 19:00

Poštovani roditelji i dragi učenici!

19. travnja Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo odluku vezano za elemente vrednovanja i upisivanja ocjena tijekom nastave na daljinu. U nastavku slijede upute propisane od MZO-a.

"Ima zadataka kojima je naglasak na provjeravanju znanja i zadataka koji su više usmjereni na neku aktivnost i istraživanje, ali svaki zadatak može se povezati s postojećim elementima vrednovanja. Aktivnost i rad učenika treba prepoznati i pozitivno vrednovati, počevši od sudjelovanja u raspravama u virtualnom okružju preko vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja pa sve do samostalnog istraživanja i davanja prijedloga za daljnje učenje i istraživanje.

Aktivnost i samostalnost u radu učenika treba prepoznati, poticati i pozitivno vrednovati, od izrade domaćih zadaća do suradničkog učenja i samostalnog istraživanja. Cilj je da učenici postanu samostalni u učenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje učenje i rezultate.

U nastavku pročitajte nekoliko primjera vrednovanja aktivnosti učenika iz različitih nastavnih predmeta

Matematika

Ako je učenicima zadan zadatak da analiziraju podatke o rastu oboljelih od virusa COVID-19 te prikažu grafički uz interpolaciju linearne ili eksponencijalne funkcije, tada se takva ocjena može upisati u elemente vrednovanja matematička komunikacija, ali i rješavanje problema i usvojenost znanja i vještina. U tijeku analize zadaće učenik može sudjelovati u diskusiji na tu temu, ali i u postupku vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja u kojem se razgovara o pojedinim rješenjima te u tom postupku također može biti više ili manje aktivan što treba uzeti u obzir prilikom vrednovanja i ocjenjivanja. Dakle, rubrika za ocjenjivanje treba sadržavati dodatne sastavnice koje odražavaju aktivnosti i redovitost sudjelovanja, a u ovom slučaju to bi mogle biti: broj analiziranih primjera širenja virusa, broj svrsishodnog sudjelovanja u diskusiji, je li učenik napravio samovrednovanje ili je kvalitetno sudjelovao u vršnjačkom vrednovanju. Posebni zadatak vezan uz matematičku komunikaciju može biti da učenici pronađu grafičke prikaze koji su u proteklih nekoliko dana bili u medijima i komentiraju ih. U tom će slučaju glavni naglasak biti na aktivnosti učenika, a ocjena se upisuje u element vrednovanja matematička komunikacija

Strani jezici

U nastavi stranog jezika može se od učenika tražiti da postave pitanja u određenom obliku ili korigiraju pitanja drugih učenika i broj postavljenih pitanja u određenom obliku može biti sastavnica rubrike vrednovanja. Ako se zadatkom vrednuje vještina pisanja (npr. pisanje kratke poruke, opisa osobe, tijeka dana, pisanje eseja i sl.), aktivnost učenika može se vrednovati pomoću jedne od sastavnica u rubrici, a ocjena će biti upisana u element pisanje. Slično je i kod zadataka kojima se vrednuje vještina govorenja. Rubrike koje su prezentirane učiteljima uglavnom već sadrže sastavnicu izvršenje zadatka unutar koje se može procijeniti učenikova aktivnost.
U složenijim zadacima (projektni ili istraživački zadatak) koji se sastoje od više etapa (npr. istraživanje, razumijevanje, rasprava, prezentiranje rezultata) aktivnost se može vrednovati pomoću sastavnice koja obuhvaća aktivnost učenika i pravovremenost izrade pojedine faze zadatka. Pritom ocjene mogu biti upisane u nekoliko elemenata vrednovanja, primjerice pisanje ili čitanje i slušanje s razumijevanjem.

Hrvatski jezik

Primjerice, u zadatku pisanja teksta o temi učenici primjenjuju znanja o strukturi teksta, jezična znanja i/ili znanja iz književnosti i istražuju dodatne informacije. Aktivnosti su tijekom procesa pisanja planiranje i korekcija teksta te samostalno pretraživanje interneta. Zadatak se ocjenjuje pomoću rubrike čije su sastavnice npr.: 1. pravilna uporaba gramatičkih znanja u tekstu, 2. struktura teksta, 3. obilježja opisnog i pripovjednog diskursa, 4. obilježja pjesništva, 5. struktura lirske pjesme. Dodatne su sastavnice kojima se prati aktivnost: 6. pretraživanje informacija i 7. sudjelovanje u planiranju pisanja, 8. sudjelovanje u vršnjačkom vrednovanju. Zadatak se ocjenjuje dvjema ocjenama: iz elementa vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija (prve tri sastavnice) i iz elementa vrednovanja književnost i stvaralaštvo (4. i 5. sastavnica). Aktivnosti učenika u sastavnici 6. dio su ocjene u elementu književnost i stvaralaštvo, a u sastavnici  7. i 8. dio su ocjene u elementu vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija.
Sudjelovanje učenika u kreativnim aktivnostima (izrada videobloga, razrednih novina, lutaka, stripova, slikovnica, ilustracija priče, snimanje fotografija prema motivima, kratkih filmova ili radioemisija, monologa, sudjelovanje u online parlaonicama ili sudnicama, organizacija malih tematskih izložbi) može pri ocjenjivanju u nastavi na daljinu biti upisano u element vrednovanja književnost i stvaralaštvo, a istraživanje dostupne literature na internetu i sudjelovanje u raspravama aktivnosti su koje se mogu ocijeniti u elementu vrednovanja hrvatski jezik i komunikacija.

 

Razredna nastava – kombinacija nastavnih predmeta

Primjerice, zadatak je učenika izraditi slikovnicu kojom će predstaviti svoju obitelj i svoj dom. Učenici tijekom tjedan dana svaki dan rade jednu stranicu slikovnice koja sadrži dva zadatka ili više te tijekom rada svakodnevno pomoću lista za samoprocjenu prate kako ostvaruju zadatke. Primjeri su dnevnih zadataka:

 • Opiši jednu biljku koja raste u tvom selu/gradu. Nacrtaj tu biljku koristeći tople i hladne boje.​
 • Odaberi i nacrtaj jednu životinju koja živi u tvom selu/gradu. Saznaj o njoj neku zanimljivost i zapiši je u najmanje tri rečenice.​
 • Postavi tri pitanja o izabranoj biljci ili životinji na koja bi željela/želio saznati odgovor.

Aktivnost učenika može se pratiti kroz sudjelovanje učenika u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju, detaljima koje uključuju u rješavanje zadataka, njihovu ustrajnost i samostalnost. Ocjene u ovom primjeru mogu se upisati u element vrednovanja Prirode i društva istraživačke vještineproduktivnost iz Likovne kulture te hrvatski jezik i komunikacija u Hrvatskom jeziku.

Povijest

Ocjena iz aktivnosti upisuje se u element vrednovanja proceduralno znanje. Primjerice, ako učenik piše esejski odgovor za element vrednovanja proceduralno znanje ocjenjujemo kako je učenik osmislio uvod, razradu eseja i zaključak, na koji je način oblikovao svoje argumente i kako ih je potkrijepio povijesnim izvorima i/ili literaturom i/ili primjerom iz udžbenika, kako je prikupio informacije i sl. Ako se ocjenjuje, primjerice, izrada plakata, prezentacije, postera, stripa, grafičkih organizatora, ideja za virtualne izložbe, kreiranje radioemisija, snimki govora na zadanu temu, vrednuje se način/aktivnost kako je učenik došao do konačnog uratka, što obuhvaća odabir relevantnih podataka, strukturiranje rada / uratka, odabir i korištenje ilustracija i sl.

Tehnička kultura

Zadatak koji se vrednuje može biti, primjerice, izrada modela cilindra motora s klipom. Vrednuje se u dva do tri elementa vrednovanja prema kurikulumu nastavnog predmeta Tehnička kultura. Kod ocjene praktične vježbe gdje se vrednuje razina usvojenosti vještina i tehnička tvorevina, učenici nakon izrade modela fotografiraju pojedine pozicije prema dobivenim uputama i daju ih učitelju na uvid. Osim ocjene izrađene tehničke tvorevine vrednuje se i aktivnost učenika – sudjelovanje u diskusijama tijekom postupka izrade, kao i redovitost u izvršavanju zadataka u okviru dogovorenih rokova. Ocjena se upisuje u element vrednovanja vježbe i praktičan rad.
Učenici dobivaju ocjenu za aktivnosti kojima pokazuju svoju savjesnost, redovitost i odgovornost: jesu li pripremili potreban pribor, alat i materijal, jesu li sudjelovali u raspravi oko kreiranja kriterija vrednovanja zadatka i jesu li proveli vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje. Ocjena se upisuje u element vrednovanja samostalnost i odgovornost.

Geografija

U nastavnom predmetu Geografija ocjena iz aktivnosti može se upisati u bilo koji od tri postojeća elementa vrednovanja, ovisno o tome provjerava li se zadatcima aktivnost koja se odnosi na znanje (npr. zadatak esejskog tipa ili digitalna prezentacija na zadanu temu), neka od geografskih vještina (npr. istraživačke vještine, vještine crtanja dijagrama i sl.) ili kartografsku pismenost.
Aktivnost učenika može biti jedna od sastavnica rubrika za vrednovanje i na taj način će biti sastavni dio konačne ocjene zadatka. Aktivnosti učenika treba jasno navesti u uputama samih zadataka (kolegijalni osvrti, refleksije na vlastiti rad i postignute rezultate i komentar tuđih refleksija, brojnost i kvaliteta korištenih izvora podataka i sl.) te je učenike potrebno unaprijed upoznati da će aktivnost biti dio konačne ocjene.

Kemija

Preporučene metode vrednovanja naučenoga u nastavi na daljinu su vrednovanje seminarskih i projektnih radova, esejskih zadataka, rješavanje domaćih radova (računskih i “teorijskih” zadataka koje je nastavnik zadao s točno određenim rokom predaje rješenja zadanog), izrada samostalnih praktičnih radova, laboratorijski izvještaj temeljen na izvođenju primjerenog pokusa „kod kuće“ ili češće na temelju pregleda pokusa na zadanoj internetskoj poveznici, prikaz istraživanja, različite prezentacije, referati, plakati, križaljke te konceptualne mape. Sve navedene metode vrednovanja uključuju kontinuirano praćenje učenikove aktivnosti davanjem povratnih informacija učeniku tijekom svake od etapa izrade  postavljenog zadatka. Za davanje povratne informacije i vrednovanje naučenog preporučuje se koristiti analitičke i holističke rubrike s čijim su sastavnicama/opisnicama učenici unaprijed upoznati. Ovisno o konceptu postavljenih zadataka ocjena može biti unesena u jedan ili u oba elemenata vrednovanja usvojenost kemijskih koncepata ili prirodoznanstvene kompetencije, ovisno o odgojno-obrazovnim ishodima čiju razinu  ostvarenosti zadatak provjerava.

Fizika

U nastavnom predmetu Fizika aktivnost se vrednuje u okviru elementa vrednovanja istraživanje fizičkih pojavaVrednuje se kontinuiranim praćenjem učenikove aktivnosti u istraživački usmjerenom učenju i poučavanju. Vrednovanje uključuje kontinuirano praćenje i pregledavanje učenikovih zapisa. Nadalje, vrednuje se doprinos timskom radu pri istraživanju i raspravi u skupinama, sustavnost i potpunost u opisu pokusa i zapisu vlastitih pretpostavka, opažanja i zaključaka."

Također propise Ministarstva znanosti i obrazovanja možete pročitati i OVDJE

 [više]

OBAVIJESTI O NASTAVI NA DALJINU ZA RODITELJE I UČENIKE

Autor: Tihana Gredelj, 27. 3. 2020. 13:07

Poštovani roditelji, dragi učenici,

želim vam dovoljno snage da svi zajedno izdržimo ove nevolje koje su nas snašle. Najvažnije je sačuvati zdravlje, ali moramo nastaviti život na jedan potpuno drugačiji način. Sada smo svi upućeni na rad i učenje na daljinu i polako se na to privikavamo.

 

U nastavku slijede osnovne upute i opis organizacije nastave na daljinu. Učenje će biti uspješno ako se zadacima pristupi motivirano i odgovorno, a u situaciji nastave na daljinu važno je da djeca budu savjesna u obavljanju zadataka i da samo učenje smatraju jednakim onom u školi.

Iako ste upute već dobili od razrednika svoje djece, podsjetio bih vas još jedanput na neke važne odrednice u provođenju nastave na daljinu:

 

 • Nastava na daljinu je obavezan oblik nastave za sve učenike, a svaki izostanak učenika s dnevnih aktivnosti roditelj je dužan opravdati.

 • Dnevna nastava se odvija prema dosadašnjem ustaljenom rasporedu (A i B).

 • U virtualnoj učionici vrijede sva pravila ponašanja kao i u stvarnoj. Zato je važna kultura ponašanja i ophođenja.

 • Zadatke u virtualnim učionicama zadaje učitelj, upućujući učenike na aktivnosti i kontinuirani rad, a uratke učenika kontrolira i vrednuje.

 • Od ponedjeljka, 30.3.2020., učitelji u e-imenicima počinju opisno pratiti rad učenika, a ocjenjivanje će započeti nekoliko dana kasnije prema uputama koje će dati Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 • Nužna je stalna komunikacija i dnevno izvršavanje zadataka koji ne moraju biti u realnom vremenu. To znači da učenici dobivene zadatke mogu ispuniti tijekom dana, do dogovorenog vremena kako bi ih učitelj mogao pregledati.

 • Roditelji, kao i u nastavi u školi, kod kuće prate napredak i potiču dijete na rad.

 

Sve ostale informacije dobit ćete u kontaktu s razrednicima svoje djece.


Želim vam zdravlje i puno uspjeha u radu!


 

                                            Ravnatelj Mladen Konjević, dipl. defektolog


 

 [više]

Raspored nastave na daljinu

Autor: Matea Gavrić, 2. 5. 2020. 13:07

Dragi učenici,

na poveznicama niže možete pronaći rasporede nastavnih sati izvođenja nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

Raspored - predmetna nastava
ponedjeljak 25.svibnja utorak 26.svibnja srijeda 27.svibnja četvrtak 28.svibnja petak 29.svibnja
5.razred 5.razred 5.razred 5.razred 5.razred
6.razred 6.razred 6.razred 6.razred 6.razred
7.razred 7.razred 7.razred 7.razred 7.razred
8.razred 8.razred 8.razred 8.razred 8.razred


Također, ostale korisne video lekcije dostupne su na mrežnim stranicama škole za život. https://skolazazivot.hr/video-lekcije/

Sretno!  smiley

 [više]

E-mailovi učitelja i stručnih suradnika

Autor: Matea Gavrić, 16. 4. 2020. 11:28

Stručni suranici

Jasna Vučak, pedagog

jasna.vucak1@skole.hr 

Cvijeta Brkljačić, defektolog 

cvijeta.brkljacic@skole.hr

Iva Šišak, knjižnjičar 

iva.sisak2@gmail.com

Razredna nastava

Draženka Vlahek, 1.a

drazenka.vlahek1@skole.hr

Danijela Babić, 1.c

danijela.babic5@skole.hr

Božica Holenda Maček,1.b

bozica.holenda-macek@skole.hr

Branka Pavić 2.a

branka.pavic1@skole.hr

 Marija Radoš 2.b

marija.rados8@skole.hr

Olja Radojković, 2.c

olja.radojkovic@skole.hr

Sandra Balentović, 3.a

sandra.balentovic@gmail.com

Dubravka Dragun, 3.b

dubravka.dragun@skole.hr

Marija Ilić 3.c

marija.ilic4@skole.hr

Jagoda Čelar-Čupić 4.a

jagoda.celar-cupic@skole.hr

Mira Bogut 4.b

mira.bogut@skole.hr

Učitelji razredne nastave u programu produženog boravka

Ksenija Kolombo, 1.a,c

ksenija.kolombo@skole.hr

Maja Hruškar1.b,c

majahruskar90@gmail.com

Marija Miličić2.b,c

marija.milicic3@skole.hr

Kristina Markov Pokrovac, 3.a,c

 kristina.markov-pokrovac@skole.hr

Predmetna nastava

Dubravka Mikulandrić, Vjeronauk

 dubravka.mikulandric@skole.hr

Suzana Crnčec, Vjeronauk

suzana.crncec@skole.hr

Ivan Fabijan Vrdoljak, Likovna kultura, razerdnik 5.c

ivan.vrdoljak5@skole.hr

Maja Cetinić Frankos, Glazbena kultura, razrednik 8.b

 maja.cetinic-frankos@skole.hr

Ivana Ferderber Bošnjak, Njemački jezik

 ivana.ferderber-bosnjak@skole.hr

Marijana Primorac, Engleski jezik

 marijana.primorac@skole.hr

Mihaela Bajamić, Engleski jezik

mihaela.dragas@skole.hr

Matea Majača, Engleski jezik

matea.bogovic@skole.hr

Tihana Gredelj, Hrvatski jezik, razrednik 7.c

tihana.gredelj@skole.hr

Matea Zlomislić, Hrvatski jezik, razrednik 6.a

 matea.zlomislic@skole.hr

Biljana Jukić, Hrvatski jezik, razrednik 6.b

 biljana.jukic@skole.hr

Erin Ramić, Tjelesna i zdravstvena kultura

erin.ramic@skole.hr

Božica Curić, Geografija, razrednik 5.b

bozica.curic@skole.hr

Jasmin Hutinović, Povijest

 j.hutinovic@gmail.com

Ivica Ridzak, Fizika i Tehnička kultura

ivica.ridzak@skole.hr

Dejan Brnić, Fizika i Matematika, Razrednik 7.b

 dejan.brnic@skole.hr

Franka Mikulandra Miletić, Biologija i Kemija

franka.mikulandra-miletic@skole.hr

Lana Tretnjak, Kemija

lana.tretnjak@skole.hr

Ivana Škrabl Vekić, Matematika, razrednik 7.a

ivana.skrabl-vekic@skole.hr

Aleksandra Cimeša Juhas, Matematika i Informatika

aleksandra.cimesa@skole.hr

Matea Gavrić, Informatika, razrednik 8.c

matea.gavric2@skole.hr

 

 [više]

Knjižica aktivnosti za cijelu obitelj Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 13. 4. 2020. 22:15

Poštovani roditelji,

u privitku se nalazi Knjižica aktivnosti za cijelu obitelj izrađena u suradnji Gradskog ureda za zdravstvo i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, a sastoji se od 50 aktivnosti koje se od „običnih igara“ razlikuju po tome što su usmjerene na razvoj socio-emocionalnih kompetencija, komunikacijskih vještina, jačanje psihološke otpornosti, poticanje zajedništva, kohezije i boljeg upoznavanja samih sebe, ali i članova obitelji. 

 

                                               Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog

 

 [više]

Besplatno telefonsko savjetovanje

Autor: Matea Gavrić, 6. 4. 2020. 18:11

Poštovani roditelji!

U ovo teško i posebno za djecu osjetljivo razdoblje Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nudi besplatno telefonsko savjetovanje za roditelje.

Na slici ispod ili klikom na nju možete pronaći više informacija. 

 

 [više]

Svjetski dan autizma

Autor: Tihana Gredelj, 2. 4. 2020. 13:24

2. travnja obilježava se Svjetski dan autizma. Time se želi skrenuti pozornost javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života. Najčešća obilježja su teškoće u komunikaciji, socijalnim odnosima te opiranje svakoj promjeni navika. 

Kako bismo svi zajedno podigli svijest o poremećaju iz spektra autizma, prilažem poveznicu na edukativni animirani film.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qpzNoRLHIMw

                                                           Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog

 [više]

Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 30. 3. 2020. 23:00

Poštovani roditelji,

u privitku se nalazi vrlo koristan materijal koji može pomoći vašoj djeci i vama u ovim stresnim situacijama pa proučite.

 [više]

MINDFULNESS - kratke vježbe za djecu

Autor: Tihana Gredelj, 30. 3. 2020. 15:03

Na navedenoj poveznici upoznajte se s kratkim vježbama mindfulnessa za djecu za prepoznavanje i kontrolu neugodnih osjećaja i ponašanja.

 

 
                                                                  Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog 
 
 [više]

STELLA - MOBILNA APLIKACIJA ZA PROMOCIJU I PREVENCIJU MENTALNOG ZDRALJA MLADIH Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 30. 3. 2020. 14:51

U trenucima kada se suočavamo s brojnim izazovima uzrokovanim aktualnom situacijom vezano uz pandemiju Coronavirusa i potresom u gradu Zagrebu, brojna djeca i mladi, kao i odrasli, mogu pokazivati različite emocionalne i ponašajne reakcije. Jedan dio ovih promjena u mentalnom funkcioniranju je normalna reakcija na stres u uvjetima realne opasnosti. Međutim, u neke djece i mladih aktualna situacija dvostruke „prijetnje“ može potaknuti značajnije promjene u funkcioniranju i emocionalnom reagiranju.

Dostavljamo vam informaciju o interaktivnoj mobilnoj aplikaciji „Stella“ namijenjenoj mladima u dobi od 11 do 18 godina i njihovim roditeljima/skrbnicima. Aplikacija je usmjerena na promociju i prevenciju mentalnog zdravlja mladih.

Aplikacija Stella sadrži edukativne materijale o mentalnom zdravlju mladih te

tehnike za samopomoć za probleme mentalnog zdravlja, prvenstveno tjeskobu (anksioznost) i depresivnost.

Aplikacija Stella dostupna je besplatno na linku:  https://projekt-stella.com.hr/

 

U privitku ove obavijesti nalazi se informativni letak o aplikaciji.

 

Aplikacija Stella dobila je pozitivno mišljenje Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju te Katedre za Kliničku psihologiju FFZG.

Ministarstvo zdravstva na temelju mišljenja HZJZ i Ministarstvo obrazovanja je dalo suglasnost za aplikaciju.

 

Nadamo se da će ova informacija biti od koristi mladima o kojima skrbite i njihovim obiteljima.

 

                                                                    Cvijeta Brkljačić, prof. defektolog

 

 [više]

Kako podržati dijete u nošenju sa strahom od potresa Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 26. 3. 2020. 17:53

Na temelju potreba iskazanih od strane brojnih roditelja i skrbnika te svjesni izazova s kojima se svi suočavamo u ovim izvanrednim okolnostima, u privitku prosljeđujemo materijal Kako podržati dijete u nošenju sa strahom od potresa koji je izradio Stručni tim Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Nadamo se kako isti može biti dodatni resurs za pružanje podrške i osnaživanje naših najmlađih, ali i onih starijih. 

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE ZA UPIS U 1. RAZRED ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021

Autor: Matea Gavrić, 16. 3. 2020. 19:10

Poštovani roditelji,

od ponedjeljka 16. ožujka 2020.godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane za upis djece u 1. razred za školsku godinu 2020./2021.

 [više]

Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja

Autor: Matea Gavrić, 13. 3. 2020. 19:18

Poštovani učenici i roditelji,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 11. ožujka 2020. godine sve škole na pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije. S obzirom na to da se u svim osnovnim i srednjim školama neće održavati nastava od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine  krenut će izvođenje nastave na daljinu.

Isporuka obrazovnih sadržaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

 1. razred  8,00 – 10,00
 2. razred  10,00 – 12,30
 3. razred  13,00 – 16,00
 4. razred  16,00 – 19,00

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu preko HRT 3 pod nazivom Škola na Trećem bit će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine.

Dodatno, Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8,00 do 14,00 sati. Nastava će se održavati od 3 do 5 školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Škole za život i stranicama CARNET-a.

Za sve učenike online nastava počinje u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine prema rasporedu i smjenama koje će odrediti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i objaviti na mrežnim stranicama.

Upute za prijavu na online nastavu su na sljedećem linku:

http://os-mladost-zg.skole.hr/nastava/predmeti/infica

Od vas se, dragi učenici, očekuje samodisciplina i odgovorno praćenje online nastave.

Roditelje molimo da budu podrška svojoj djeci, da ih potiču na rad i u koordinaciji surađuju sa školom.

Za učenike od prvog do četvrtog razreda koje roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće, škola će osigurati prihvat. Za njih neće biti organizirana nastava, nego će pratiti obrazovni program na televiziji ili će sudjelovati u nastavi na daljinu uz praćenje učitelja.

Molimo roditelje koji nisu u ponedjeljak u mogućnosti zbrinuti svoju djecu, nego će ih dovesti u školu da to jave tijekom nedjelje na e-mail adresu ured@os-mladost-zg.skole.hr

 [više]

Obustava projekta "Posjet osmih razreda Vukovaru"

Autor: Administrator , 13. 3. 2020. 11:22

S obzirom na preporuke Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske te Zaključak o javnim okupljanjima na području Vukovarsko-srijemske županije u vrijeme provođenja mjera zaštite od korona virusa a vođeni sviješću o zaštiti ponajprije učenika i pratitelja koji sudjeluju u projektu "Posjet učenika osmih razreda Vukovaru" u organizaciji Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", Upravno vijeće Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"  je donijelo odluku o privremenoj obustavi provedbe projekta.

Slijedom navedenog privremeno se obustavljaju posjeti učenika osmih razreda Vukovaru.

 [više]

Odgoda Županijskog natjecanja u debati

Autor: Iva Šišak, 13. 3. 2020. 10:13

Sukladno mjerama Stožera civilne zaštite RH i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, sva natjecanja i smotre na svim razinama odgađaju se do daljnjega pa tako i Županijsko natjecanje u debati i koje se trebalo održati u petak i subotu, 20. i 21. ožujka 2020.

 [više]

OBAVIJEST RODITELJIMA O MJERAMA PREVENCIJE KORONAVIRUSA

Autor: Tihana Gredelj, 12. 3. 2020. 12:22

Poštovani roditelji,

Osnovna škola Mladost poduzima sve preporučene mjere za povišenu kontrolu higijenskih uvjeta i brige za sve naše učenike. Do sada su poduzete sve mjere kojima možemo zaštiti zdravlje naše djece, njihovih obitelji i naših djelatnika.

U cilju poduzimanja preventivnih aktivnosti koje mogu doprinijeti smanjivanju  zdravstvenih rizika  i sprječavanju  širenja zaraznih bolesti želimo vas izvijestiti o higijensko sanitarnim mjerama  koje se poduzimaju.

Osoblje Škole  postupa u skladu s općim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (28.2. 2020.)

U sanitarnim prostorima, prostoru  pri ulasku u školsku blagovaonicu  postoje svi uvjeti za pranje ruku tekućom vodom i dostatnim količinama tekućeg sapuna. Ruke učenici brišu jednokratnim papirnatim ručnicima. Postavljeni su plakati sa slikovnim uputama za temeljito pranje ruku.

Učionice i  svi ostali školski prostori redovito se provjetravaju.

Školski prostori, školski namještaj, podovi  i kvake, rukohvati i tipkovnice brišu se dezinfekcijskim sredstvom više puta na dan.

U školskoj kuhinji i blagovaonici provode se redovite sanitarno- higijenske mjere. Školska kuhinja opremljena je suvremenim aparatima  za pripremu hrane i perilicama za  posuđe.

Učitelji učestalo upozoravaju učenike na potrebu temeljitog pranja ruku.

Učenici su poučeni elementarnom ponašanju kod kašljanja i  kihanja i upozoreni su da ne diraju lice.

Do daljnjega nastava će se odvijati u školskom prostoru.

Uz mjere koje poduzima škola, molimo vas za suradnju i to da:

Učenike s temperaturom ne šaljete u školu do oporavka.

Molimo vas da prije odlaska u školu učenika s naznakama bolesti (kašljanje, kihanje, šmrcanje) telefonski kontaktirate svog obiteljskog liječnika i konzultirate se s njim.

U slučaju putovanja roditelja i (ili) djece, o daljem postupku konzultirajte se sa svojim obiteljskim liječnikom.

Molimo, da i sami s djecom razgovarate o nužnosti higijene, redovitog pranja ruku, ponašanju kod kihanja i kašljanja i održavanje distance u javnom prostoru.

Molimo vas da pratite upute Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Sigurnost, zdravlje i dobrobit naših učenika nam je na prvom mjestu. Zajedničkim radom i razumijevanjem suzbijmo širenje zaraze i panike.

 [više]

POSTUPAK UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE MLADOST

Autor: Tihana Gredelj, 4. 3. 2020. 16:12

      Pri upisu u prvi razred spremnost djeteta za školu utvrđuje povjerenstvo koje čine liječnik školske medicine, pedagog, defektolog i učitelj. Dijete će proći pregled kod školske liječnice u Domu zdravlja Dugave i razgovor kod stručnih suradnica škole u prostorijama Osnovne škole Mladost.

 

     Nadležna liječnica za školsku medicinu za Osnovnu školu Mladost je dr. Tatjana Gadže Okić u Domu zdravlja Dugave. Radno vrijeme je parnim datumima ujutro, a neparnima popodne; telefon 6414 020.

 

     Za razgovor s djetetom u Osnovnoj školi Mladost rezervirajte termin telefonom 6675 171 svaki dan od 8 do 14 sati.

 

     Nakon pregleda Povjerenstva u školi i liječničkog pregleda u Službi školske medicine slijedi službeni upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021. koji će se obavljati u Osnovnoj školi Mladost prema rasporedu:

 

4.6.2020. /četvrtak/ od 18,00 do 20,00 sati,

5.6.2020./petak/      od   8,00 do 12,00 sati,

6.6.2020./subota/    od   8,00 do 9,00 sati.

 

U Zagrebu, 4. ožujka 2020.

 

                                                                          

 [više]

Mala škola glagoljice

Autor: Tihana Gredelj, 3. 3. 2020. 17:06

     Dana 27. 2. 2020. održana je MALA ŠKOLA GLAGOLJICE u kojoj su sudjelovali učenici 4. i 5. razreda, a pripremili je polaznici KNJIŽEVNE BAŠTINE. Radionicu su održali 6. sat u knjižnici naše škole. Govorili su o vrstama glagoljice, autoru glagoljice, nastanku tog pisma, a zatim je slijedio stvaralački rad u kojem su učenici od glinamola izrađivali početna slova svojih imena. Učenici su nakon stvaralačkoga rada provjerili stečeno znanje rješavajući kviz. Troje najboljih učenika prošlo je dalje, a za pobjedu su morali prepoznati glagoljična slova. Naš naj glagoljaš je učenik 5.a razreda, Jan D.

Čestitamo!

                                                                          Napisala: Marta P., 5. c

 [više]

Što je Coronavirus i kako se zaštititi?

Autor: Administrator , 27. 2. 2020. 10:13

Nove informacije pratite ovdje .

 [više]

Paulina u Žar ptici

Autor: Marija Ilić, 12. 2. 2020. 10:47

U ponedjeljak 10. veljače treći razredi gledali su predstavu "Dnevnik Pauline P." u Gradskom kazalištu Žar ptica. 

"Meni je u predstavi najljepši dio bio kada je učitelj zamolio Doru da prepriča kako je svu zadaću naučila za jedan dan. Smiješno je što je Dora prvo govorila presporo, a zatim prebrzo. To mi se jako svidjelo i nasmijalo me." Erika, 3.c

 [više]

Odgoda Županijskog natjecanja u debati

Autor: Iva Šišak, 13. 3. 2020. 10:10

Sukladno mjerama Stožera civilne zaštite RH i preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, sva natjecanja i smotre na svim razinama odgađaju se do daljnjega pa tako i Županijsko natjecanje u debati koje se u našoj školi trebalo održati u petak i subotu, 20. i 21. ožujka 2020.

 [više]

"Što sve"

Autor: Dubravka Dragun, 14. 2. 2020. 11:20

U četvrtak, 30.01.2020., u knjižnici OŠ Mladost, susreli smo se s književnicom Nikolinom Manojlović Vračar. Prezentirala nam je ilustriranu enciklopediju glagola koja se zove „Što sve“. Na prezentaciji su sudjelovali učenici trećih razreda. Na neobičan i veseli način upoznali smo dječji, obiteljski svijet kroz glagole. Bilo je jako zanimljivo i poučno! 

Hana Obradović, 3.b

 [više]

Šestaši u bajci

Autor: Iva Šišak, 12. 2. 2020. 11:35

Pripovjedačica i svestrana umjetnica Margareta Peršić gostovala je pod pokroviteljstvom Školske knjige u našoj školi u petak 7.veljače.

Dolazeći na susret s pripovjedačicom Margaretom Peršić, šestaši nisu ni slutili da ovoga puta to neće biti uobičajno slušanje bajke. 

 [više]

POZIV ZA RODITELJE

Autor: Tihana Gredelj, 6. 2. 2020. 11:06

       Dragi roditelji, budući da roditeljski odgojni stilovi značajno utječu na kasniji djetetov razvoj i njegovo ponašanje, potrebno je osvijestiti važnost obiteljskog okruženja u kojem dijete stječe prva iskustva, uči na temelju roditeljskog ponašanja, formira mišljenje i stavove te razvija potencijale i društvene odnose. Odnos roditelja najznačajniji je čimbenik razvoja pojedinca i njegove cjelokupne ličnosti, a svaki roditelj bira koji će roditeljski stil primjenjivati u odgoju svog djeteta. Nažalost, u pokušaju da postignu pozitivne rezultate, roditelji često griješe i nehotice postižu upravo suprotno. Kako bi se to spriječilo, iznimno je važno da su roditelji pravovremeno informirani i educirani te svjesni svojih uloga i odgovornosti.

Stoga, iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na tribinu „(Ne)učinkoviti odgojni stilovi“, koja obuhvaća pregled najčešćih neučinkovitih odgojnih stilova. Tribinu organizira Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji sa Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba.

Tribina „(Ne)učinkoviti odgojni stilovi“ održat će se u srijedu, 19. veljače 2020. godine, s početkom u 18 sati u Centru za mlade, Heinzelova ulica 62a.

Tribinu na temu „(Ne)učinkoviti odgojni stilovi“ vodit će mr. sc. Lucija Sabljić, prof. socijalni pedagog. Ulaz je slobodan, uz prethodnu najavu dolaska putem elektronske pošte na adresu andreja.radic@stampar.hr. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ aktivno provodi aktivnosti čiji je cilj unaprjeđenje kvalitete života u zajednici u kojoj djeluje, pri čemu se velika pozornost posvećuje društveno odgovornom poslovanju, što uključuje raznovrsne edukacije i predavanja na temu zdravlja i kvalitete života.

Veselimo se Vašem dolasku!

 [više]

Poziv na izložbu

Autor: Iva Šišak, 29. 1. 2020. 11:28

S ponosom vas pozivamo na izložbu likovnih radova našeg učenika Tahsana u Tiflološkom muzeju u petak 31. siječnja! 

 [više]

Postani i ti prijatelj stakla!

Autor: Marija Ilić, 27. 1. 2020. 08:59

Prezentaciju "Postani i ti prijatelj stakla" održala je staklopuhačica Ivanka Pašalić iz Udruge Stakleni svijet 15.siječnja u našoj školi.

Učenici su gledali kako se staklo oblikuje na plameniku, upoznali su vrijednost i ljepotu stakla te važnost njegovog recikliranja za zaštitu okoliša. Učenici su bili oduševljeni prezentacijom. Bilo je zabavno, edukativno, zanimljivo i uzbudljivo!

 [više]

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Autor: Tihana Gredelj, 17. 1. 2020. 19:55

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

za zdravstvene voditelje dječjih vrtića i škole na području grada Zagreba

 

 

 

 [više]

Čestitka

Autor: Tihana Gredelj, 20. 12. 2019. 11:10

 [više]

OBAVIJEST O NADOKNADI NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Autor: Tihana Gredelj, 18. 12. 2019. 13:48

Nastava koja tijekom jeseni zbog štrajka nije održana bit će nadoknađena u sljedećim danima:

 

1. Ponedjeljak,      23.12.2019.  („b“ raspored)

 

2. Utorak,              7.1.2020.  („b“ raspored

3. Srijeda,              8.1.2020.  („b“ raspored)

4. Četvrtak,           9.1.2020.  („b“ raspored)

5. Petak,               10.1.2020.  („b“ raspored)

6. Subota,             11.1.2020. (raspored za ponedjeljak u „a“ rasporedu)

 

7. Utorak,              14.4.2020.  („b“ raspored)

8. Srijeda,              15.4.2020.  („b“ raspored)

9. Četvrtak,            16.4.2020.  („b“ raspored)

10. Petak,               17.4.2020.  („b“ raspored)

11. Subota,             18.4.2020.  (raspored za ponedjeljak u „b“ rasporedu)

 

12. Petak,               15.5.2020. (Dan Škole – nastavni dan, „b“ raspored)

 

13. Četvrtak,        18.6.2020.  („a“ raspored)

14. Petak,            19.6.2020.  („a“ raspored) – posljednji dan nastave

   

                                                                                           Ravnatelj:                                                                 

                                                                         Mladen Konjević, dipl. defektolog

 [više]

HVALA!

Autor: Administrator , 18. 12. 2019. 12:56

Humanitarna akcija „Otvorite svoja srca“ za onkološki odjel Klaićeve bolnice, zahvaljujući vama – poštovani roditelji i dragi naši učenici, osigurala je donaciju i prerasla sva očekivanja!!!

 

Hvala Vam na prilozima, potpori i suradnji!

 

 [više]

ODMORKO Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Gredelj, 23. 12. 2019. 11:26

Dragi učenici i roditelji,

završetkom prvog obrazovnog razdoblja tradicionalno kreće ODMORKO ZIMA.

U privitku se nalazi plakat s programom, a sve su aktivnosti besplatne za učenice i učenike Grada Zagreba.

 

 [više]

Naša Nika u Saboru

Autor: Iva Šišak, 21. 11. 2019. 13:45

Naša debatantica Nika bila jedna od učenika koja je jučer u Saboru održala govor na svečanoj sjednici povodom obilježavanja 30 godina od donošenja Konvencije o pravima djeteta!

Nika je zajedno sa još dvije predstavnice učenika Grada Zagreba upoznala saborske zastupnike s problemom cyberbullinga među mladima. Uz učenike iz Zagreba govore su održali i predstavnici nekoliko Dječjih foruma Saveza društava Naša djeca.

 [više]

Obavijest učenicima i roditeljima

Autor: Matea Gavrić, 13. 3. 2020. 19:05

Poštovani učenici i roditelji,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 11. ožujka 2020. godine sve škole na pripremne aktivnosti vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije. S obzirom na to da se u svim osnovnim i srednjim školama neće održavati nastava od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine  krenut će izvođenje nastave na daljinu.

Isporuka obrazovnih sadržaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

 1. razred  8,00 – 10,00
 2. razred  10,00 – 12,30
 3. razred  13,00 – 16,00
 4. razred  16,00 – 19,00

Prvi dan emitiranja nastave na daljinu preko HRT 3 pod nazivom Škola na Trećem bit će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine.

Dodatno, Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8,00 do 14,00 sati. Nastava će se održavati od 3 do 5 školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Škole za život i stranicama CARNET-a.

Za sve učenike online nastava počinje u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine prema rasporedu i smjenama koje će odrediti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i objaviti na mrežnim stranicama.

Upute za prijavu na online nastavu su na sljedećem linku:

http://os-mladost-zg.skole.hr/nastava/predmeti/infica

 

Od vas se, dragi učenici, očekuje samodisciplina i odgovorno praćenje online nastave.

Roditelje molimo da budu podrška svojoj djeci, da ih potiču na rad i u koordinaciji surađuju sa školom.

 [više]

Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja

Autor: Matea Gavrić, 13. 3. 2020. 19:03

 [više]

Otvorena debatna sezona

Autor: Iva Šišak, 21. 11. 2019. 14:24

Debatni klub naše škole sudjelovao je 16.studenog na prvom ovogodišnjem KP turniru u OŠ Tituša Brezovačkog. Teza turnira bila je "Roditelji bi trebali koristiti tehnologije za nadzor djece na internetu."
Našu školu predstavljala su tri debatna tima. Naša Nika osvojila je 4., a Vanda 12. mjesto na listi od 99 govornika, a jedan od naših timova odlično 8. mjesto! Čestitamo!
 [više]

1.b na Interliberu

Autor: Katarina Tomašević, 21. 11. 2019. 11:28

Dana 14.11.2019. 1.b je posjetio sajam knjiga – Interliber.

Učenici su imali priliku razgovarati sa Sanjom Pilić,  našom poznatom književnicom. Književnica je upoznala prvašiće sa svojim najpoznatijim likovima, a posebno s  Mašom, djevojčicom čiji je život pun zanimljivih događanja  i o kojoj je napisala čak 14 knjiga. Naši učenici su s veseljem slušali priče o Mašinim avanturama te prepričavali svoje svakodnevne školske dogodovštine.

Druženje je završilo sa zajedničkim fotografiranjem, a učenici su s veseljem krenuli natrag  u školu.

 [više]

Dan sjećanja na Vukovar

Autor: Tihana Gredelj, 18. 11. 2019. 10:12

    Povodom obilježavanja Dana sjećanja na Vukovar, učenici su sa svojim učiteljima odali počast svim sudionicama obrane Vukovara, grada- simbola hrvatske slobode, minutom šutnje, paljenjem svijeća te literarnim i likovnim izričajem.

 [više]

Mala oaza za učitelje

Autor: Iva Šišak, 31. 10. 2019. 18:09

Psihologinja i praktičarka art-terapije Sandra Raković iz Udruge za osobni razvoj Promjena održala je u četvrtak, 24. listopada, radionicu za djelatnike škole.

Radionica je dio programa Mala oaza koji je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima u vrtićima i školama kao mali oblik podrške i rasterećenja izazovnom poslu s kojim se svakodnevno susreću. Program je podržan i financiran od strane Grada Zagreba – Gradskog ureda za zdravstvo.

 [više]

IZVJEŠTAJ O POLICIJSKOM PREDAVANJU O PIROTEHNICI

Autor: Monika Smojver, 25. 10. 2019. 15:38

Dana 24. listopada 2019. neki su razredi, uključujući naš 5.a, u školskoj knjižnici OŠ Mladost imali predavanje o opasnosti od pirotehnike i eksplozivnih sredstava. Predavanje je održao gospodin Sekačić, policajac.

Prvo nam je pričao i pokazivao na prezentaciji kako se nikako ne smije dirati nepoznate predmete i da uvijek pitamo roditelje ili nekoga poznatog i starijeg što je to pa ako nitko ne zna, valja nazvati policiju da to riješi.

 [više]

PETICA - igrom do zdravlja

Autor: Monika Smojver, 24. 10. 2019. 12:51

PETICA – igrom do zdravlja

 

Hrvatski liječnički zbor u suradnji s međunarodnom organizacijom EPODE International Network (EIN) pokrenuo je javnozdravstveni obrazovni projekt  PETICA – igrom do zdravlja u kojem će ove školske godine sudjelovati naša škola.

 

 [više]

"Pretvorimo priliku u nepriliku" - predavanje za roditelje

Autor: Iva Šišak, 15. 10. 2019. 10:06

Poštovani roditelji,

pozivamo vas na predavanje  “Pretvorimo nepriliku u priliku” koje će se održati u četvrtak, 17. listopada 2019. u 18 sati u školskoj knjižnici Osnovne škole Mladost.

Predavanje je dio projekta “Mama i tata - od formata!” koji, uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi Centar Krugovi, a namijenjen je roditeljima u procesu razvoda, razvedenim i samohranim roditeljima.
U projektne aktivnosti, osim roditelja i djece, uključeni su i Centri za socijalnu skrb kao i suradničke udruge "Tata i pol" i Hrvatska udruga za mirenje, a cilj je obuhvatili sve zainteresirane i uključene strane kako bi nepriliku pretvorili u priliku.
Predavačica je Antonija Pleša, dipl.kriminalist, voditeljica projekta i voditeljica grupe podrške samohranim roditeljima.
 
 
 [više]

Odluka o korištenju drugih obrazovnih materijala Vijest ima dokument u privitku

Autor: Iva Šišak, 12. 7. 2019. 09:21

Objavljemo Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2019./2020. koji će se koristiti u Osnovnoj školi Mladost.

Radne bilježnice s ovog popisa kupit će Grad Zagreb, a ostale materijale kupit će roditelji u dogovoru s učiteljima.

 [više]

Ispis izbornih predmeta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Jasna Vučak, 6. 6. 2019. 13:35

Prema članku  27. stavku  6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

U privitku možete pronaći ispisnicu koju isprintanu i popunjenu možete dostaviti u tajništvo škole. 

 

 [više]

PRIRUČNIK ZA MLADE

Autor: Monika Smojver, 21. 5. 2019. 12:38

 

Priručnik Zagreb za zdravlje mladih 

Skrb o mladima je  organizirana na način koji odgovara njihovoj dobi i životnom stilu. Stav znanstvenika je da sustav skrbi za mlade uključuje kliničke i preventivne intervencije i mora biti organiziran na način da obuhvaća dob od 12 do 25 godina, čime se uklapa u definiciju mladih Svjetske zdravstvene organizacije.

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 KORISNI LINKOVI

VRIJEME
Kalendar
« Svibanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 25. 10. 2013.

Ukupno: 706101
Ovaj mjesec: 3186
Danas: 151
Oglasna ploča
CMS za škole logo
Osnovna škola Mladost Zagreb / Karamanov prilaz 3, HR-10000 Zagreb / www.os-mladost-zg.skole.hr / ured@os-mladost-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju